15 Şubat 2008

Biyolog Kimdir?

Biyolog, canlıları, doğayı seven, araştırma yapan, gözlemleyen ve deneylerle çözüm arayan bilim adamları ya da kadınlarıdır. İnsanları, hayvanları, bitkileri, mikroorganizmaları kısaca doğayı içine alan, tüm canlılarla ilgilenen canlı bilimini inceler. Hayata keşfetmek için bakabilen, sorun değil de çözüm üretmeye yönelik çalışmalar yapan; neden? niçin? nasıl? gibi sorularla hayatı sorguluyan Biyologlardır. Fen Fakultelerinde 4 yıllık Biyoloji eğitimi aldıktan sonra mezun olduğun da "Biyolog" ünvanı verilir. Laboratuvar çalışmalarında alınan eğitimle teorik bilgilerin pratiği yapılmaktadır. Ben Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunuyum.


Ülkemizde "Biyolog" dendiğinde genelde "Ne iş yapar ki?" sorusu yöneltildiği için iş alanlarını kısaca anlatmak istiyorum; çeşitli branşlara ayrılan biyoloji; zooloji(hayvan bilimi), botanik(bitki bilimi), mikrobiyoloji(mikroorganizmaları inceleyen bilim), genetik, biyokimya... gibi birçok alanı içine alır. Biyologlar, araştırma yapmak üzere üniversitelerde akademik çalışmalar yapabilirler, hastanelerde laboratuvar da çalışabilirler, fabrikalarda gıda ya da tıbbi malzemeler üzerine çalışabilirler, öğretmen olabilirler, Kriminoloji Laboratuarlarında, Nükleer tesis ve santrallerde, Deneysel Araştırma Merkezlerinde,Tarım ve Ormancılıkta ,Biyoteknoloji, Hidrobiyoloji, Biyolojik Mücadele, Genetik, Genetik kaynakların korunması,organik üretim gibi birçok alanda çalışabilirler. Ancak bir sorun var ki bu da , malesef Biyologlara yeterince kadro verilmemesi. Hastanelerde, fabrikalarda, belediyelerde kısaca kamuda birçok Biyolog ihtiyacı varken bunu karşılacak kadro verilmediği için Biyologlar madur edilmektedir. TUS sınavına girme hakkı vardır, ancak yeterli kadro bulunmamaktadır.


Hayatımızın kaçınılmaz gerçeklerinden birisi Biyologlara ihtiyacın olduğu, küresel ısınmanın sıcak yüzünün kendini gösterdiği şu günlerde doğal dengenin ne derece bozulduğunu görmek hiçte zor değil, yok olan türlerle birlikte salgın hastalıklar artmaya başladı işler daha da korkutucu olmadan, doğal denge ve ekolojik koşulların korunması için Biyologlara fırsat verilmeli ve gerekli araştırmalar, çalışmalar yapılmaya başlanmalı. Çok geç olmadan ve artık "Biyolog" kimdir demeden!

Hiç yorum yok: